Divendres, 16 De Abril De 2021
Plaça de l'Església s/n, Ansovell, Cava - 25722
Telèfon: 973 353 112 Fax: -

Catàlegs

14/06/2019

Inventari dels arbres singulars del municipi de Cava


L'ajuntament de Cava disposa d'un inventari dels arbres singulars, elaborat entre els anys 2011 i 2019, que identifica i descriu 18 elements mereixedors de mesures de protecció, atenent a les seves dimensions i al seu valor científic, històric o cultural.

La iniciativa va sorgir a instàncies del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que, des de l'any 2007, duu a terme una línia de treball consistent en la recerca i inventari dels exemplars que es troben dins de la seva àrea d'influència, amb l'objectiu de conservar i protegir el patrimoni natural del parc. Amb els arbres mesurats i inventariats, i sempre amb la conformitat dels propietaris dels arbres, des del Parc Natural s'insta a les diferents administracions públiques competents a que els declarin protegits a l'empara de les figures arbre monumental o arbre d'interès local, regulades pels decrets 214/1987 i 47/1988 respectivament. Si les dimensions o característiques de l'arbre el fan destacar a nivell de tot Catalunya, es declara arbre monumental. I si aquestes característiques no són prou rellevants a nivell del territori català però si a nivell municipal, es declara arbre d'interès local. La protecció dels arbres singulars, tant siguin d'interès local com monumentals, implica que aquests arbres no es podran arrencar ni tallar totalment o parcial, així com danyar-los per qualsevol mitjà.

L'inventari dels arbres singulars del municipi de Cava, que resta obert a l'incorporació de nous exemplars que es puguin descobrir en un futur, identifica i descriu 18 elements remarcables al municipi, tots els quals es consideren béns culturals a protegir:

1. Pi gros de l'Orri (Pinus sylvestris) D = 135 cm
2. Pi de 5 branques de l'Orri (Pinus sylvestris) D = 191 cm
3. Alzina de Vinyoles (Quercus rotundifolia) D = 134 cm
4. Perer del camp de l'Era (Pyrus communis) D = 73 cm
5. Roure del ribàs del Rossell (Quercus petraea) D = 170 cm
6. Roure de Vima (Quercus petraea) D = 158 cm
7. Roure del Confòs (Quercus petraea) D = 134 cm
8. Boix de Boscalt (Buxus sempervirens) D = 26 cm / 22 cm / 21 cm / 19 cm / 16 cm / 12 cm
9. Perer de Sant Cristòfol (Pyrus communis) D = 77 cm
10. Roure de la plana del Rossell (Quercus petraea) D = 106 cm
11. Roure de Sant Marçal (Quercus petraea) D = 105 cm
12. Roure del cortal de les Poses (Quercus pubescens?) D = 101 cm
13. Pi de Vima (Pinus sylvestris) D = 106 cm
14. Roure del cortal del Garreta (Quercus petraea) D = 94 cm
15. Boix de cal Cortaler (Buxus sempervirens) D = 12 cm / 12 cm / 7 cm
16. Perer de Carcolze (Pyrus communis) D = 96 cm
17. Roures de la Devesa de Vima (Quercus petraea) D = 116,5 / 106 cm / etc. (conjunt de més d'una dotzena de roures singulars)
18. Roures del cortal del Dropo (Quercus petraea) D = 134 cm / 0,82 cm

D'aquests 18 elements inventariats, l'ajuntament va obtenir l'autorització d'alguns propietaris per declarar-ne, mitjançant acords de ple de maig de 2011 i desembre de 2014, nou arbres o arbredes d'interès local, que gaudeixen de mesures de protecció:

- Perer del camp de l'Era
- Roure de Vima
- Boix de Boscalt
- Roure de Sant Marçal
- Roure del cortal de les Poses
- Pi de Vima
- Roure del cortal del Garreta
- Perer de Carcolze
- Roures de la Devesa de Vima


Trobareu informació detallada sobre aquests exemplars a la secció Arbres d'interès local de la pàgina web del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

La relació d'arbres singulars del municipi apareix a l'apartat Arbres singulars de Catalunya de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, on figuren amb categoria AUC (arbre protegit pel la legislació urbanística o cultural, amb data de declaració del 31 de juliol de 2009).

L'inventari dels arbres singulars del municipi de Cava, complet i amb les fitxes detallades, es pot descarregar íntegrament en format PDF a continuació.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web