Dimarts, 9 De Març De 2021
Plaça de l'Església s/n, Ansovell, Cava - 25722
Telèfon: 973 353 112 Fax: -

Catàlegs

14/06/2019

Pla Especial de Protecció de Béns d'Interès Patrimonial (PEP) de Cava


L'any 2010, l'ajuntament de Cava va dur a terme la redacció d'un Pla Especial de Protecció de Béns d'Interès Patrimonial (PEP), amb l'objectiu de preservar, protegir i recuperar els béns d'interès cultural del municipì,

Aquest pla es va fonamentar en el compliment de l'article 95 del reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, segons el qual, els catàlegs de béns a protegir han d'identificar els béns que cal preservar i les actuacions possibles per la seva conservació o recuperació.

Si bé aquest Pla es troba pendent en l'actualitat (2019) d'ajustos tècnics, actualitzacions i tràmits administratius a fir de ser validat i aprovat com a tal per l'organisme comptetent, el treball de recerca va donar com a resultat un catàleg de béns a preservar provisional, aprovat l'any 2011 pel consistori municipal, que en sí mateix ja resulta imprescindible com a eina de consulta per identificar aquests béns i, en conseqüència, prendre desisions orientades a frenar-ne la desaparició.

El catàleg abasta béns de molt diversa tipologia i amb diferents graus de protecció:

Nivell 1 - Béns Culturals d'interès Nacional (BCIN):
- Castell de Cava (s. XI-XIII)
- Castell del Quer (s. XII)
- Mas de Vinyoles (s. XIII)

Nivell 2 - Béns Culturals d'Interès Local (BCIL):
- Església parroquial de Sant Climent de Cava (s. XVI-XVII)
- Església parroquial de Sant Martí d'Ansovell (s. XVII-XVIII)
- Església parroquial de Sant Genís del Quer (s. XVIII)
- Església de Sant Cristòfol de Vinyoles (s. XII-XIII, romànic)
- Església vella de Sant Martí d'Ansovell (s. XII, romànic)
- Església de Sant Marçal de Vima (s. XII-XIII, romànic)
- Santuari de la Mare de Déu de Boscalt (época indeterminada, obra popular)
- Pont de la Plana (época indeterminada, obra popular)
- Torre del Tossal de Beders (época indeterminada, medieval, antiga o tardoantiga)

Nivell 3 - Elements d'interès municipal:
- Cementiris
- Elements defensius
- Elements viaris (camí Ramader, camí Cardoner i camins de bast en general)
- Elements relatius a l'organització del territori: creus de terme, murs i arcs de pedra seca, pedregals dels camps, fonts, recs, basses,...
- Elements relacionats amb la ramaderia i l'agricultura: orris,...
- Elements naturals singulars (coves, punts d'Interès geològic, indrets d'Interès patrimonial) i restes o jaciments arqueològics en general (antigues mines, restes de fargues, bombes de pedra, gravats rupestres,...)
- Arbres singulars
- Construccions d'ús artesanal o industrial: molins, teuleries, forns de calç, forns de pega, carboneres,...
- Construccions diverses: cases o masies singulars, elements arquitectònics diversos, cortals i barraques.

Nivell 4 - Àrees arqueològiques reconegudes
Entre d'altres, gaudeixen actualment d'aquest nivell de protecció les restes del castell de Sant Cristòfol de Vinyoles (s. XI-XIII).

 


A l'apartat Patrimoni trobareu informació detallada i imatges dels elements que gaudeixen de grau de protecció 1 i 2 (BCIN i BCIL) d'aquest Pla.

Les fitxes dels elements que en la actualitat gaudeixen d'algún tipus de protecció es poden consultar utilitzant els cercadors de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

El Pla Especial de Protecció de Béns d'Interès Patrimonial (PEP) de Cava (document provisional aprovat en ple de data 08.05.2011) es pot descarregar íntegrament en format PDF a continuació.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web