Thursday, 19 de September de 2019
Plaça de l'Església, Ansovell, Cava - 25722
Phone: 973 353 112 Fax: -

Catalogs

L'ajuntament de Cava disposa d'un inventari dels arbres singulars, elaborat entre els anys 2011 i 2019, que identifica i descriu 18 elements mereixedors de mesures de protecció, atenent a les seves dimensions i al seu valor científic, històric o cultural. ... + info
L'any 2010, l'ajuntament de Cava va dur a terme la redacció d'un Pla Especial de Protecció de Béns d'Interès Patrimonial (PEP), amb l'objectiu de preservar, protegir i recuperar els béns d'interès cultural del municipì, ... + info
El Catàleg de Paisatge inventaria i caracteritza els valors paisatgístics de cada àmbit territorial i proposa objectius de qualitat paisatgística que la planificació territorial i la resta de polítiques sectorials hauran de prendre en consideració. ... + info
Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap