Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estudi de les zones públiques dins els nuclis urbans. Proposta de modificacions puntuals de parcel·les cadastrals i de límit de sòl urbà.

El Ple ordinari, de data 26 de juliol de 2023, va aprovar inicialment l’ Estudi  de les zones públiques dins els nuclis urbans. Proposta de modificacions puntuals de parcel·les cadastrals i de límit de sòl urbà als tres nuclis del municipi de Cava.

Per tot això, s’exposa a informació pública i audiència de les persones interessades, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis municipal (electrònic i físic) i a la pàgina web de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies (30) per tal que puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resolts per la Corporació.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Aquest document servirà de base per a la regularització dels espais públics a Cadastre i es tindrà en compte en futures modificacions de planejament.

 

Ansovell, 21 d’agost de 2023

Document - Estudi Zones Públiques.pdf